AV PLAST FÖR BYGGNADS- OCH
SNICKERIINDUSTRIN

PLASTKOMPETENS REDAN FRÅN ÅR 1967

Omfattande produktsortiment

Bekanta dig med det omfattande produktsortimentet och be vid behov om mer information. Från oss får du:

Pluggar för håldäcksplattor

 • Enskilda
 • I serie
 • Djupa

Plåtskiljare

 • Avsedda för ett/två järn
 • Märkningsplattor
 • Ändstycken

Elementprodukter

 • Armeringsstegar
 • Isoleringsåtskiljare
 • Täckplattor/pluggar
 • Siporex-hållare
 • Lock för ventilationsrör
 • Vägmärksring

Snickeriindustrin

 • Linnelådor
 • Glidskenor
 • Karmpluggar
 • Rörkrans
 • Täckplatta för kopplingsdosa

Möbelindustrin

 • Änd- och genomförningsholk
 • Dämpare
 • Knipor och stoppare för gardinstänger
 • Plastdelar för skjutdörr

Färgindustrin

 • Plastdelar för pastabehållare
 • Förslutningspluggar

Rökgasrening

 • Fyllnadsstycken 1”, 2” och 4”

Plastdelar för metallindustrin

 • Stängselprodukter
 • Pluggar för aluminiumrör

Kontakta oss och fråga mer eller beställ produkter!

Rekommendera oss

FacebookTwitter

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning